Swejap.com – Society for Swedish-Japanese Intercultural Exchange (Föreningen för svensk-japanskt kulturutbyte) är en ideell förening vars övergripande syfte är att främja kulturellt utbyte mellan Sverige och Japan samt underlätta informationsinsamling, studier och kontaktknytande de två länderna och dess invånare emellan.

Föreningen finns representerad i Sverige och Japan men huvuddelen av verksamheten är idag förlagd till Sverige där den drivs av både svenskar och japaner med Sverige som permanent uppehållsort. Föreningen är väl förankrad i nya medier och använder Internet som främsta kommunikationskanal. Lokalt arrangeras även samlingar och medlemsaktiviteter, s.k. "Off Kai".

Verksamhetens knytpunkt är den webbplats och community som byggts upp huvudsakligen under 2003 och som drivs, utvecklas och administreras av föreningens Svenska avdelning. På webbplatsen finns en omfattande kunskapsbank, språkstöd, studieguider, reseskildringar, kåserier och uppskattade krönikor som skrivs av Swejaps kunniga och mångsidiga redaktion. Medlemmarna själva uppmuntras att bidra med innehåll till webbplatsen och allt redaktionellt material går via Swejaps redaktörer. Men det går även bra att skriva på webbplatsens digitala anslagstavla, uttrycka en åsikt eller tipsa om favoritfilmen i något av webbplatsens forum eller chatta direkt med andra medlemmar.

Som ett led i strävan att utveckla koncept och utbud inleddes 2004 ett samarbete med Göteborgsbaserade Japanguiden.se. Mot slutet av året administrerades en sammanslagning och målet för den nya större föreningen är att erbjuda ett bredare utbud och en jämnare fördelning mellan innehållet för svenska och japanska medlemmar.

I samband med 2005 års stora nysatsning genomfördes en övergripande studie av medlemmarnas bakgrund, syn på verksamheten och önskemål för framtiden. Med stöd i resultatet av denna studie genomfördes sedan en mycket omfattande strukturell och formmässig redesign av föreningens webbplats för att tydligare spegla anpassningen av tjänster, form och innehåll för en blandkulturell publik.

Ambitionen för 2005-2006 är att fortsätta utvidga verksamheten, stärka nyrekryteringen av medlemmar och ytterligare flytta fram positionerna och medvetenheten om svensk-japanskt kulturutbyte. Genom effektivt nyttjande av de begränsade resurser som finns att tillgå tänker Swejap skapa förutsättningar för ett individbaserat, långsiktigt berikande utbyte Sverige och Japan emellan. Swejap.com ska bli den samlade resurs, kunskapsbank och mötesplats för intresserade i alla åldrar som många idag upplever saknas.


Fatal error: Call to undefined function session_is_registered() in /home/swejap/public_html/footer.php on line 46